KS Brannvern & Førstehjelp

Deltronic PHR-1211M trådløs seriekoblet med pause

kr 649,00

Røykvarsleren drives av det medfølgende 9 volts alkaliske batteriet. Batteriets levetid er normalt over 1 år og når det er tid for å skifte batteri gir varsleren fra seg et kort lydsignal i inntill 30 dager. Bytt uansett batteri 1. desember som er den offisielle røykvarslerbatteribyttedagen. Støvsug også røykvarsleren ved batteribytte.

Automatisk kalibrering
Varsleren har en automatisk kontroll av deteksjonssystemet og en kalibreringsfunskjon. Ved batteribytte vil varsleren gi et langt pip. Dette er en bekreftelse på at den automatiske kalibreringen har funnet sted og at røykvarsleren fungerer slik den skal.


Alarmering
PHR-1211M melder fra om røykdannelse og/eller temperaturer over 57 grader med en sterk signaltone. Når varsleren igjen er røykfri, slås signaltonen av automatisk. Signaltonen kan også avstilles ved å trykke inn testknappen. Toleransenivået i varsleren blir da hevet i ca. 10 minutter og varsleren går automatisk tilbake til normal overvåkning. Hysjer du røykvarsleren som har gått i alarm (detektert røyk), vil denne avstilles og dermed stoppe å sende radiosignal til de andre varslerne i gruppen. Av sikkerhetsmessige årsaker vil det, når du hysjer en røykvarsler som mottar radiosignal (ikke detektert røyk), kun avstille denne lokalt. Hysj-funksjonen kan også brukes preventivt. Hold inne testknappen til sirenelyd høres. Slipp testknappen og varsleren kvitterer med 2 korte pip. I tillegg dobbeltblinker dioden. Ønskes manuell tilbakestilling fra hysjet tilstand, holdes testknappen på nytt inne til sirenen aktiveres. Varsleren kvitterer med 3 korte pip. Automatisk batteriovervåking får man ca. 30 dager før batteriet er tomt for strøm, man får da en gjentagende signaltone ca. hvert minutt. Batteriet i varsleren må da byttes ut. Benytt alkalisk batteri av god kvalitet.


Forvarsel
Når en varsler går i alarm sender den signaler til de andre varslerne. Varslerne som mottar signalet fra kildevarsleren vil da gå i forvarselmodus. I denne perioden vil følgevarslerne gi fra seg et pip hvert 5. sek. i 30 sekunder. Hvis ikke kildevarsleren blir avstilt innen 30 sek. vil alle følgevarslerne gå i ordinær alarm.
Minnefunksjon
Den varsleren som opprinnelig har gått i alarm vil etter endt alarm gå i minnemodus. Varsleren vil da pipe hvert 8. sekund i 12 timer, eller til den blir avstilt. Dette gjøres på samme måte som når man aktiverer/deaktiverer pausefunksjonen.


Test og kontroll
Hver røkvarsler kan prøves individuelt ved et kort trykk på testknappen. Røykvarsleren kvitterer med 2 korte pip og blir da hysjet samtidig. Hvis man ønsker å prøve varslerens radiosystem og alle varslerne i gruppen, skal testknappen holdes inntrykt i minst 5 sek. Røykvarsleren vil da sende signal til alle de øvrige varslerne i gruppen i en tidsbestemt periode, slik at man kan teste at hele gruppen virker.


Lydsignaler
Varsleren har flere tonesignaler for enklere å identifisere hvilken av røykvarslerne som har gått i alarm. -Når varsleren detekterer røyk: Gjentatte korte pipelyder -Når varsleren registrerer temp. over 57 grader: Gjentatte lange pipelyder. -Når varsleren mottar signal fra en annen røykvarsler i systemet: Første 30 sek : forvarsel bestående av ett kort pip med 5 sek mellomrom Deretter 3 korte og en lang pipelyd som repeteres -Når varsleren har tomt batteri: Kort pipelyd hvert minutt. (bytt til gode alkaliske batterier.) -Når varsleren har gått i alarm, og ikke blitt avstilt manuelt (minnefunksjon): Kort pipelyd hvert 8. sek i 12 tmer.


Radiokommunikasjon
I et røykvarslingssystem må alle varslerne være innstilt på samme kanal for å varsle samtidig. Det er 16 kanaler å velge mellom, og alle varslere er fra fabrikken innstilt på kanal 1. For å unngå feilalarmer fra andre systemer anbefaler vi at du bytter kanal. Når du har endret kanalen på samtlige varslere og montert disse opp, kontroller da at de virker. NB: Ikke bruk kanal 0 til din hovedkanal.
Spesielle kanal funksjoner
Kanal 0 har spesielle egenskaper. Når en varsler har kanal 0 får den også alarm fra de øvrige varslerne uansett hvilken kanal de er stilt inn på, men med en forsinkelse på ca. 3 minutter. Denne funksjon kan brukes på forskjellige måter - man vil for eksempel få alarm i fellesarealer i et flerfamiliehus, hvis en varsler i en leilighet på en annen kanal er i alarm lenger en 3 minutter, og beboeren i den respektive leiligheten ikke har hysjet denne. På samme måte kan kanal 0 virke som prioritert alarm i fellesarealene. Hvis alle varslene i fellesarealene har kanal 0 og noen av disse går i alarm, sendes umiddelbart alarm til samtlige andre detektorer, uavhengig av kanalen disse måtte være stilt inn på.

Tekniske data

Selve varsleren kan ikke åpnes, men man kommer til batteriet ved å ta denne av monteringsbraketten.

Røykdeteksjon: Optisk refleksjonssystem.

Røykfølsomhet (normal drift): 2.3%/FT.±1.0%/FT.

Termisk deteksjon: Alarm ved over 57 grader.


Lydstyrke: 85dB ved 3 meter. Lydsignal: 3 ulike lydsignaler: ved deteksjon, ved at en annen røykvarsler i systemet har gått i alarm og ved at den termiske sensoren har gått i alarm.


Diode (LED): Lyser permanent i detekterende røykvarsler, blinkende i øvrige varslere.


Strømforsyning: 9V Alkalisk batteri (medfølger). Batterilevetid: Minst 1 år.i

Share on Facebook