KS Brannvern & Førstehjelp

Deltronic G-2201 (L) Gassvarsler 12/240V

kr 399,00

Narkosegassvarsler som gir rask varsling ved utslipp av bedøvende gasser

Narkosegassvarsler som gir rask varsling ved utslipp av bedøvende gasser

Oppvarmingstid: narkosegassvarsleren trenger 2 til 3 minutter hver gang den startes (tilkobles strøm) før den vil reagere på gass eller testknappen.

Det anbefales å montere narkosegassvarsleren i nærheten av der man sover eller der hvor narkosegass kan tilføres. Varsleren er kalibrert for i første rekke å oppdage narkosegass av eter-type. Narkosegassvarsleren er svært følsom, og reagerer normalt også på drivgasser som brukes i andre (narkose)gasstyper. Dette innebærer at narkosegassvarsleren kan reagerer på andre kjemikalier og gasser, f.eks. hårspray, neglelakk, parfymer, alkoholdamp etc. Vær klar over at det finnes gasser som narkosegassvarsleren ikke reagerer på, blant annet CO2. Vær oppmerksom på dette ved plassering av alarmen. Oppstår problemer med uønsket varsling, anbefales det å kun tilkoble alarmen ved nattestid og ha alarmen avskrudd på dagtid.
Montering
Narkosegassvarsleren leveres komplett med nødvendig monteringsmateriale, og har mulighet for fast installasjon. For fast installasjon, skru fast den runde monteringssokkelen og vrid deretter narkosevarsleren på plass på sokkelen. (Det finnes to plasseringsmerker for å gjøre dette enklere). Dra deretter ledningen til valgt strømforsyningssted. Tilkobl ledningen til varsleren med kontakten. Ledningen kan forlenges ved behov, polaritet (minus/pluss) har ikke noe å si. Tips: Ved begrenset batterikapasitet kan man, for å spare strøm, sette på en strømbryter på tilkoblingsledningen. Det samme gjelder ved uønsket alarm (se ovenfor). Når strømforsynignen er korrekt tilkoblet lyser en grøn lysdiode (LED), vent i 2 til 3 minutter og test deretter narkosevarsleren ved å trykke på testknappen i 5-10 sekunder. Hvis varsleren reagerer med å gå i alarm er narkosegassvarsleren klar til bruk.

Share on Facebook